DriverApp Manual

Från Taxisystem Manual
Hoppa till: navigering, sök


Installation


Driverappinstall.png Driverappscandevices.png

Hämta driverApp från google play butik

Starta körpass och logga in


Driverappstart.png

Detta är den första bild du ser efter att du laddat ned Appen och öppnat den.

Avluta körpass och logga ut


Statusraden


Driverappstatusbar.png

GPS: Ska lysa grönt om du har GPS kontakt
SYS: Ska lysa grönt om du har kontakt med TAXIsystem

Flikarna

Start


Driverappstartloggedin.png

Bil: Här skriver du i Bilnr.
Förare: Här fyller du i Förarnr.
Lösenord: Här fyller ni i ert lösenord (förvalt lösen är 9999)
System: Här fyller ni i system koden ni fått.
Ingen Skrivare: Här kan ni välja ingen skrivare alt Bluetooth skrivare.
Finns skrivare i bilen väljer ni Bluetooth skrivare,om inte välj ingen skrivare
Login: När uppgifter ovan är korrekt ifyllda klicka på Login

Uppdrag


Driverappbooking1.png Driverappbooking2.png Driverappbooking3.png

Nästa Nod: Tryck nästa nod för att få information om nästa nod
Navigera: Tryck Navigera för att starta en GPS som hjälper er att navigera till adressen i noden
Skriv Ut: Välj skriv ut om ni behöver skriva ut något
(här kan ni behöva söka upp skrivare,följ instruktioner som följer efter att ni valt skriv ut
Pil Upp: Här kan ni bläddra mellan noderna
Pil Ned: Här kan ni bläddra mellan noderna
Går även bra att svepa fingret över skärmen för att bläddra även textförstoring kan göras genom att dra två fingra ifrån varandra
Informationsruta: GPS lyser grönt om ni har GPS kontakt, SYS lyser grönt om ni har kontakt med TAXIsystem

Historik


Driverapphistory.png


Nollställ Historik:
Historikrader:

Inställningar


Driverappsettings.png


Test:Används i samråd med TAXIsystem
Avsluta Bokning:Används vid samråd med TAXIsystem
Nollställ skrivarkoppling:Nollställ skrivarkoppling om du vill ansluta till en ny skrivare
Nollställ taxameterkoppling:Under test...
Avsluta:Klicka på avsluta för att stänga av Appen