Webb/Uppdateringshistorik

Från Taxisystem Manual
Hoppa till: navigering, sök

List driverwebb.pngList ownerwebb.pngList webupdates active.pngList admin.pngList manager.pngList logout.png

2017

3.1.23 - inte3 ännu släppt

- Bokning - Återställer nu datum/tid om kund angivit detta efter felmeddelande om saknad information
- Åkarwebb - Lön: Rättat felaktig rapportering av saknade körpass.

2016

3.1.22 - 2016-02-11

- Bokning - Återställer nu datum/tid om kund angivit detta efter felmeddelande om saknad information
- Auktion - Bilväljare för mobila enheter liten text/svårmanövrerad, åtgärdat
- Bokningslista - Se bokningsinformation fungerade inte för vissa bolag, åtgärdat
- Bokningslista - Bokningsinformation fungerade inte/dåligt på mobila enheter, åtgärdat
- Bokningslista - Konfirmera bokning fungerade inte via mobil enhet, åtgärdat
- Körpass - Körpassredigerare beräknade arbetstid felaktigt, åtgärdat
- Övrigt - Länkar till uppdateringsinformation och manual finns nu på respektive moduls startsida
- Övrigt - Optimeringar och buggfixar

2015

3.1.21 - 2015-11-17

- Vissa bokningar visades inte, åtgärdat
- Cache av värden som används ofta tillagd

3.1.20 - 2015-11-13

- Vissa bolag kunde inte nå sidan, löst ett IP konfigurationsproblem

3.1.19 - 2015-11-05

- Inloggning, Gick inte att logga in. Åtgärdat

3.1.18 - 2015-10-30

- Åkarwebb, Export taxilön, I vissa fall kunde efterkommande förares körpass registreras på föregående förare
- Webbokning, Ny bokning, Nu möjligt att ställa in standard kundnummer för webbokning i admin gränssnittet
- Webbokning, Ny bokning, Text för bokningsinfo ändrat från "Övrigt" till Meddelande till förare"
- Admin, System, Webbokning, Inställning för vilken kund utloggade webbokningar skall bokas på, standard = inställd i TTDS
- Admin, System, Miljörapport, Parameterfel åtgärdat

3.1.17 - 2015-10-21

- Förarwebb/Åkarwebb, Bokningslista, Bokningsinfo fungerade inte efter scroll på sidan
- Förarwebb/Åkarwebb, Auktion, Auktion tidsdifferens öppettider / verklig tid
- Åkarwebb, Statistik, Krediterade bokningar summerades fel i statistiken
- Åkarwebb, Körpass, Bommad bokning i slinga kunde i vissa fall summeras fel i total
- Admin, System, Auktionsinställningar, Nu möjligt att ställa in antal timmar framåt man kan se bokningar om man väljer att ha auktionen öppen för alla framtida bokningar
- Allmänt, vissa sidor hade encodnings fel

3.1.16 - 2015-09-17

- Förarwebb, Auktion, Auktionen visade att den var stängd trots att den skulle vara öppen
- Webbokning, Ny bokning, Bokning kunde ibland misslyckats efter lång inaktivitet, åtgärdat
- Allmänt, Rättningar av diverse problem rapporterade efter flytten till ny server

3.1.15 - 2015-08-03

- Åkarwebb, Bokningslista, "Visa bokningar" (framtida, alla, utförda) tog inte vald inställning. Åtgärdat.
- Allmänt, stabilitetsåtgärder.

3.1.14 - 2015-07-27

- Åkarwebb, Bokningslista, om ingen lämna eller hämtazon fanns på bokningen så visades den inte i listan, åtgärdat.
- Admin, Globala inställningar, transportörinställningar, vid uppdatera så sparades inte de nya inställningarna, åtgärdat.
- Admin, Användare, Användarsida, om en användare var inaktiverad så gick det inte att se användarens sida(ex för återaktivering). Åtgärdat.

3.1.13 - 2015-07-21

- Åkarwebb, Bokningslista, gjorde bokningslistansceller kopieringsbara(gäller dock ej samtliga smartphone-webbläsare
- Åkarwebb, Auktion, inställning för attribut tog inte, korrigerat.
- Åkarwebb, Översikt, visade alla bilar som varit inloggade på åkeriet senaste 7 dygnen, nu åtgärdat till samtliga bilar oavsett tid sedan bilen varit inloggad.
- Åkarwebb, Bokningslista, åtgärdade fel om man klickade flera gånger på sök innan resultatet returnerades orsakade att ingen lista syntes innan man laddat om sidan.

3.1.12 - 2015-07-15

- Enkoding utdaterad, åtgärdad med en grundlig kontroll att det följs.
- Login, vid inloggning på annan HTTP-tjänst på servern kunde session följa med, kontrollerar nu hela vägen och förstör session om felaktig.
- Ruttberäkning, Vid fel av ruttberäkning skickades ett felaktigt meddelande ut och bokningen sparades inte. Korrigerades.
- Ruttberäkning, upplöst felindikation av variabel.
- Ruttberäkning, Vid okänt fel av nya ruttberäkning anropas det tidigare ruttsystemet för beräkning av sträcka och tid. Om inget av ruttsystemen kan beräkna läggs bokningen in utan estimerad sträcka.
- Bokning, det gick att boka utan att definera tid eller datum, åtgärdat.
- Bokning, jämförde tid med fel tidzon, åtgärdat, använder nu bolagets användares tid.

3.1.11 - 2015-07-10

- Inloggning, momssatserna för systemet hade försvunnit, vilket drabbade bland annat körpass och lön i åkarwebben, åtgärdat.

3.1.10 - 2015-07-01

Av flera anledningar flyttas driften till en ny server, bland annat för uppdatering av de tjänster som servern använder samt mer kraftfull hårdvara. Här saknas dock information om exakt vad som är ändrat, i stora drag:

- Åkarwebb, Auktion, auktionen omgjord. både inställningsmässigt och utseendemässigt.
- Åkarwebb, Bokningslista, bokningslista omgjord, både inställningsmässigt och utseendemässigt. Bättre funktionsmässiga moduler tillagda.
- Administration, globala inställningar, flera av de inställningar som ej går att ställa in på användarnivå är nu flyttad till fliken System.
- Bokningen går numera på nytt ruttsystem med ett bättre API.

2014

2014-08-15


Förarwebb, bredden är nu 1024px istället för 770px när man loggat in som förare.8-15 ===
Förarwebb, skiftplaneraren, fixat bättre w3-validitet.
Förarwebb, skiftplaneraren, visade inte markering på körpass, korrigerat.
Förarwebb, inställningar, felaktig variabel kastade ut en från förarwebben, korrigerat.
Förarwebb, skiftplanneraren, fel åtgärdade.

Åkarwebb, bredden är nu 1024px istället för 770px när man loggat in som förare.
Åkarwebb, billist-sortering(gäller flera sidor), kommer i bättre ordning.
Åkarwebb, körpass, lista, visar nu listan med förarnamn
Åkarwebb, skiftplaneraren, fixat bättre w3-validitet.
Åkarwebb, skiftplaneraren, tog ibland felaktigt interval, åtgärdat
Åkarwebb, skiftplaneraren, går lägga en chaufför på ett skift (tillika på en bil) "för evigt", ovan 2 punkter tas då ej i hänsyn.
Åkarwebb, skiftplaneraren, översikt, gick inte ta bort skift, åtgärdat.
Åkarwebb, skiftplaneraren, översikten, visade underlig ordning, åtgärdat.
Åkarwebb, skiftplaneraren, kalender, fullcalender(JQUERY plugin) uppdaterad.
Åkarwebb, skiftplaneraren, kalender, kastade ibland om fel färg med bil i filtret mot kalendern, åtgärdat.
Åkarwebb, skiftplaneraren, kalender, tog förut ut all data för alla månader, tar nu ut data för visningsområde, tar ut nytt vid byte av ex. månad.
Åkarwebb, skiftplaneraren, kalender, går nu filtrera på bilar.
Åkarwebb, skiftplaneraren, kalender, går nu filtrera på förare.
Åkarwebb, skiftplaneraren, kalender, visar nu bilschema från TTDS->Tillgångar->Bilschema i kalendern som förarlösa.
Åkarwebb, skiftplaneraren, kalender, åtgärdat textfel i kalendern
Åkarwebb, skiftplaneraren, kalender, går nu editera skift direkt i kalendern
Åkarwebb, skiftplaneraren, kalender, går nu skapa nya skift direkt i kalendern.
Åkarwebb, skiftplaneraren, kalender, Går nu få förval på förare eller bil i kalendern.
Åkarwebb, skiftplaneraren, kalender, går nu ta bort skift i kalendern.
Åkarwebb, skiftplaneraren, kalender, går ej lägga samma chaufför på skift som överlappar varandra (i förhållande till förare).
Åkarwebb, skiftplaneraren, kalender, går ej lägga samma bil på skift som överlappar varandra (i förhållande på bil).
Åkarwebb, begärda ändringar, visar mer i anledning och svar i förhållande till förut då begränsad bredd varit ett problem.

2014-08-04


Ny inställning, email till administratör, skickar begärda ändringar till vald adress.
Åkarwebb, Start, visar nu filer som administratör har laddat upp till åkare.
Åkarwebb, Lön, xml bokningar, visar stoppade resor på ny flik
Åkarwebb, Auktion, fungerar nu med första planeringsbil
Åkarwebb, Auktion, bokning med planeringsbil visar nu följande resor
Åkarwebb, Inställningar, Bilinformation, möjlighet att begära förändringar.
Åkarwebb, Inställningar, Åkarinformation, möjlighet att begära förändringar.
Åkarwebb, körpass v2, extra kontroll att korrekt bokningar tas med.
Åkarwebb, skiftplannerare, går nu att ta bort skift på översikten
Åkarwebb, Skiftplannerare, Kalender öppnades inte korrekt, fixat

Inloggning, BC/Administratör, BC personal (har i TTDS tillgång till bokningsfliken(ej begränsad i bokningsfliken, till kunder eller transportörer) kan logga in på administratörgränssnittet och se bekräftade bokningar av chaufförer.


Administratör/BC, bekräftade bokningar, Se konfirmerade att se bekräftade bokningar av chaufförer.
Administratör/BC, bekräftade bokningar, Ta bort konfirmation från en bokning.
Administratör, Begärda ändringar, bekräfta eller neka ändringar av bilinformation från åkare
Administratör, Begärda ändringar, bekräfta eller neka ändringar av åkarinformation från åkare
Administratör, Begärda ändringar, bekräfta eller neka ändringar av chaufförinformation från förare
Administratör, Ladda upp filer, kan nu ladda upp filer till förarwebb eller åkarwebben som förare/åkare kan ladda ner.
Administratör, Globala inställningar, global inställning, administratörs email-adress som gör att meddelanden skickas till denna adress när åkare / förare begär förändringar.

Förarwebb, Start, visar nu filer som administratör har laddat upp till förare.
Förarwebb, går nu att klicka att man har sett kommande bokningar.
Förarwebb, Statistik, nu aktiv, visar endast chauffören.
Förarwebb, Inställningar, förarinformation, kan nu se och begära förändringar på föraren.

2014-07-07

Åkarwebb, Lön, Kontroll senaste körpass finns! Kontrollerar 30pass bakåt och att de är i följd. Noterar även taxameterbyte.
Åkarwebb, Lön, Flera lönexporter adderade(7st -> 11st).
Åkarwebb, Lön, Lönexporter för taxameter är optimerad.
Åkarwebb, Lön, Lönexport för taxameter saknade faktisk körtid vid inga bokningar. Åtgärdat
Åkarwebb, Lön, Kodmässiga åtgärder i lönexporten.
Åkarwebb, Körpass, Möjlighet att begära ändring på betalsätt (ej egenavgifter).
Åkarwebb, Körpass, Begärda ändringar, Tar med begärd ändring för betalsätt.
Administrationswebb, begärda ändringar, möjlighet att godkänna eller neka begärda ändringar betalsätt.

2014-05-20

Åkarwebb, Lön, Taxilön/LDL finns nu för taxameterexport
Åkarwebb, Statistik, Planet, finns nu som tar planetpass.

2014-04-29

Administrationswebb, användare, möjlighet att begränsa webbokningskonto av typ "kund" till vissa kst.
Åkarwebb, felaktig länk vid vissa undermenyer, fixat.
Åkarwebb, Körpass v2, raster syntes inte om inga bokningar fanns, ändrat.
Åkarwebb, statistik, kolumnrubriken "Kontanter" är ändrat till "Redovisade kontanter" för förtydligande.
Åkarwebb, statistik, taxameterbyte i bil inom tidsintervallet gjorde ibland att antal timmar blev felaktigt, åtgärdat.
Förarwebb, lista, möjlighet att välja bil filtrering.
Inloggningsrutin, vid webbokningstyp kund så kontrolleras du begränsning av kst vid kontroll av möjliga kst. Observera att val att se kostnadsställe bör vara synligt.
Åkarwebb, förar-relationer, korrigerat visningsfel.

2014-02-27

Åkarwebb, möjligt att skapa relation till användare av förarwebben, anledningen är så föraren kan se åkeriets bilars framtida körningar.
Bokning, bokar nu om kunden är inställd på fasta KM eller fasta zoner priser, skall fungera som i TTDS.

2014-02-26

Allmänt, loggar man in eller trycker på annan flik (som är inloggningskänslig) kommer man att skickas till korrekt flik, exempelvis, loggar du in när du står på "åkarwebb" men loggar in som webbokare kommer du automatiskt till boka-taxi-formuläret.
Administration, spara ny användare sparar nu alltid skiftkänsligt lösenord.
Administration, ändra användare sparar nu alltid skiftkänsligt lösenord.
Administration, ändra användare sparar nu mailadress.
Bokning, ny sida, inställningar.
Bokning, kan nu spara sin mailadress.
Åkarwebb, sparar nu skiftkänsligt lösenord.
Förarwebb, Se bokningslista vid relation med åkare.

2014-01-30

Bokning, kundrabatter vid utloggade skapade ett error meddelande(på servernivå), åtgärdat.
Åkarwebb, Lön, LDL finns nu som beräknar totalt antal turer(slingor) istället för taxameter uppdrag, denna är nu släppt för samtliga.
Åkarwebb, Lön, inkört.se fick ibland tomt bom-fält, åtgärdat.

2014-01-28

Bokning, lägger nu in kundens attribut i bokningsformuläret.
Bokning, lägger nu in kundresenärens attribut i bokningsformuläret.
Bokning, lägger nu in hämta-adressens Hemområde i bokningen.
Bokning, lägger nu in lämna-adressens Hemområde i bokningen.
Bokning, vid spara en redan befintlig bokning uppdateras hemområdet enligt ovan.
Bokning, kundrabatter fungerar nu på i webbokning.
Bokning, kundresenärsrabatter fungerar nu i webbokningen.
Åkarwebb, Lön, LDL finns nu som beräknar totalt antal turer(slingor) istället för taxameter uppdrag. (Endast BETA för vissa användare)
Inloggning, inloggning som kundresenär blev ibland fel.

2014-02-26

Allmänt, loggar man in eller trycker på annan flik (som är inloggningskänslig) kommer man att skickas till korrekt flik, exempelvis, loggar du in när du står på "åkarwebb" men loggar in som webbokare kommer du automatiskt till boka-taxi-formuläret. Administration, spara ny användare sparar nu alltid skiftkänsligt lösenord. Administration, ändra användare sparar nu alltid skiftkänsligt lösenord. Administration, ändra användare sparar nu mailadress. Bokning, ny sida, inställningar. Bokning, kan nu spara sin mailadress. Åkarwebb, sparar nu skiftkänsligt lösenord.


2013-01-09

Bokning: Vid uträkning av planerad sluttid så vid upptagen server kom ibland felmeddelande vid otillåtet avslut av anslutning, åtgärdat.
Bokning, Kundresenär: Om kundresenären inte hade någon tariff angavs fel tariff om ej fast pris, åtgärdat.
API: Nytt api, Booking message; skapa / ändra / ta bort meddelande i bokningslakanet.
Åkarwebben, Lön: Optimering av uttag av data, uppdelat i två sekvenser.
Åkarwebben, Lön: Export inkört.se utvecklad till version 1.0 (tidigare 0.5).
Åkarwebben, Lön: Vid färdtjänstflagga 0 och separat transportörersättning togs ej detta korrekt, åtgärdat.
Åkarwebben, Statistik: Vid färdtjänstflagga 0 och separat transportörersättning togs ej detta korrekt, åtgärdat.
Åkarwebben, Statistik: Förare: Optimering av utdrag av förare.
Åkarwebben, Statistik: Bilar: Optimering av utdrag av förare.
Åkarwebben, Körpass v2, färdtjänstflagga 1-9 vid egenavgift med bomkvitto visades BC-del som Kontant, åtgärdat.
Åkarwebben/Administration: Om fel vid godkännande om ändring så ges nu en faktiskt felkod, för felsökningsskäl.

2013-12-04

Bokning, hängel och bälte åtgärd för attribut kontroll.
Åkarwebben, auktion flera fel åtgärdade.
Åkarwebben, ny inställning, filtrera attribut.
Ny inställning:lista för bokningar redan tingade av åkeriet som innefattas av auktionens inställningar går nu att visa ovanför auktionsbokningslistan.

 • Ny inställning: "Tillåtna" attribut:
  • Om inget attribut anges
   • Godtages samtliga attribut som matchar bokning vs bil
  • Om attribut anges:
   • "0" måste anges också som id för att se samtliga bokningar utan attribut (räknas dock inte som ett id nedan)
   • Om enbart "0" anges så får inte bokningarna innefatta några attribut alls.
   • Om bara 1 id anges så måste bokningen innefatta minst detta attribut, övriga attribut måste matchstämma bil- vs boknings-attribut
   • Om flera attribut anges måste samtliga valda filter-attribut finnas på bokningen. Attribut utöver dessa måste matchstämma bil- vs boknings-attribut men får existera på bokningarna. Det vill säga det skulle gå att göra en auktion som innefattar riksfärdtjänst(1 attribut) och enbart kombi-bilar(ytterligare ett attribut)


API, 3 nya anropsfunktioner.

2013-11-28

Ny tilläggstjänst: Webb manager (går även under namnet "Executive report")

Inloggning, åtgärdat en felaktig inloggnings metod.

Admin, Globala inställningar, utloggade webbokning, visades inte i vissa fall inmatade värden, åtgärdat.
Admin, Globala inställningar, utloggade webbokning, går nu välja vilka attribut som skall synas.
Admin, Globala inställningar, inloggad webbokning, går nu välja vilka attribut som skall synas
Admin, Användarlista, visade alltid inaktiverade användare, åtgärdat.
Admin, Globala inställningar(+användar inställningar) under utveckling, skiftplanneraren.
Admin, Skapa ny användare, Om tilläggstjänst Web Manager tillagd så finns denna som val att skapa för typ av användare.

Förarwebb, en funktion krockade med Åkarwebben vilket gjorde att förarstatistik inte visades. Åtgärdat.

Bokning, attribut finns nu att välja för att visa specifikt för utloggade.
Bokning, attribut finns nu att välja för att visa specifikt för inloggade.
Bokning, attribut följer nu med vid skapa retur eller kopia av skapad bokning.
Bokning, attribut visas på kvittosidan.
Bokning, attribut, vid omsparning av en existerande resa så kommer de attribut som inte visas för användaren att inte skriva över befintliga.
Bokning, Spara-knappen heter vid ny bokning nu "Boka", editera en bokning kvarstår knappen med text "Spara"
Bokning, om man trycker tillbaka (ej cachad) ->Spara så skapas nu en ny bokning.
Bokning, om man trycker tillbaka (cachad)-> Spara (återpostning) meddelas kunden att bokningen är redan lagd och att man skall kontakta Beställningscentralen.
Bokning, formulär, Gråstilad "exempeltext" för bokningsformuläret. Denna text försvinner när man skriver alternativt vid fokus på respektive ruta.
Bokning, bokningslista, om referens (faktura eller beställare) är över 20 tecken kommer det att skäras av på grund av visningsfel.

Åkarwebben, tilläggstjänst: Shiftplanneraren: skapa skift, överblick, kalender men under utveckling.
Åkarwebben, Kontrollera bokningar skapad men under utveckling.
Åkarwebben, Lön, ny exportfil: inkört.se
Åkarwebben, Lön, dricks på egenavgifter räknades beroende på betalsätt in som inkört och inkluderades ej i dricksen
Åkarwebben, körpass v2, räknade med snabb-bommars egenavgift (kontant) om för-inmatat. Åtgärdat
Åkarwebben, körpass v2, visar nu snabb-bommade bokningar med svart bakgrund och turkos text (detta för att efterlikna TTDS).
Åkarwebben, körpass v2, visar nu stoppade bokningar med svart bakgrund och vit text, går även kontrollera stoppad info genom att trycka på ? (detta för att efterlikna TTDS).
Åkarwebben, Ändra lösenord, gick inte att byta lösenord, åtgärdat.

Bild på hur webbformuläret blir:
Booking form 20131126.png

2013-09-03

Åkarwebb, Körpass, Rast, Lägg till Rast, möjlighet att lägga till Rast om användare har rättigheten "Tillåt att ändra bokningar"
Åkarwebb, Körpass, Rast, Vid korrigering av rast, tar bort sekunder från starttiden för att kunna beräkna korrekt ny tid
Åkarwebb, Körpass, Start & sluttider, vid korrigering av dessa tider tog den inte till hänsyn sommartider. Åtgärdat
Åkarwebb, Körpass, kunde visa återkommande resenärs "mallar", skall ej visas, åtgärdat.
Åkarwebb, Virtuellt körpass, felaktig text, ändrat texten uppdateringar till uppdrag.
Administrationsgränssnittet, användare, kunde i vissa fall visa fel tecekntyp, försök till åtgärd.
Administrationsgränssnittet, användarlista, kunde i vissa fall visa fel tecekntyp, försök till åtgärd.

2013-07-05

Åkarwebb, Start, visar nu när taxametern var senaste besiktad.=
Åkarwebb, Lista, Avräkning, visade beroende på avtal fel totalt inkört, ersatt totalt inkört med skapad.
Åkarwebb, vid åkarwebb som startsida, gick det ej att se listor eller inställningsfliken, åtgärdat.
Bokning, fakturareferens följde inte med vid skapa kopia / skapa retur, åtgärdat
Bokning, otillåtna tecken gick igenom valideringen, valideringen korrigerad, felaktiga tecken tas nu bort.
Bokning, iframe, no_headers-variabel, vid kopiera resa försvann variabeln, åtgärdat.
Bokning, iframe, no_headers-variabel, vid kopiera en resa som är kopierad försvann variablen, åtgärdat.
Bokning, iframe, no_headers-variabel, vid skapa en retur som är kopierad försvann variablen, åtgärdat.
Bokning, iframe, no_headers- & combi-variabel, vid skapa kopia eller skapa retur av skapad resa blev det designfel, åtgärdat.

2013-05-20

Åkarwebb, lön, räknade med egenavgifter vid snabb-bom om egenavgiften var förbestämd.
Åkarwebb, statistik, tog inte höjd för citattecken i namn.

2013-05-03

Åkarwebb, Auktion, Ny inställning, möjligt att låsa bokningen vid ting
= Åkarwebb, Auktion, Ny inställning, möjlighet att tinga obegränsat med gånger.
Åkarwebb, Auktion, Ny inställning, möjlighet för en åkare att tinga för samtliga bilar i hemområdet.
Åkarwebb, Auktion, Ny inställning, istället för tid för ting är det möjligt att tinga samtliga bokningar framåt i tid.
Åkarwebb, Bokningar, Visade bokningar som inväntade svar från bil men order-transaktionen var ej genomförd, visas ej längre
Åkarwebb, Körpass v2, visar nu km för bokning samt för kvitto.
Åkarwebb, Körpass v2, Möjlighet att korrigera rasttid.
Åkarwebb, Körpass v2, Notering: Rast tid räknar respektive rast och avrundar ner till närmaste helminut.
Åkarwebb, Statistik, Personal, statistiken räknade egenavgift faktura som kontant, räknar nu enligt fakturerade egenavgift-bokningens betalsätt.
Åkarwebb, Statistik, Månad, räknar nu enligt samma regler som uppdaterade Personal
Åkarwebb, Statistik, Dag, räknar nu enligt samma regler som uppdaterade Personal
Åkarwebb, Statistik, Bilar, räknar nu enligt samma regler som uppdaterade Personal
Åkarwebb, Statistik, Datum, Grundurval, tar nu föregående månad
Åkarwebb, Statistik, Notering: Beroende på vilken flik man använder kan tiden misstämma beroende på om man ser på Bilar räknar den med samtliga körpass medan övriga utgår från bokningar, dvs det måste finnas ett kvitto med en giltig bokning på det körpasset för att tiden skall ingå i beräkningen. Detta betyder att kr/h kan variera en viss differens.
Åkarwebb, Statistik, Notering: Kontanterna är att redovisas belopp, det vill säga att man har tagit bort summan av kreditdricksen från kontanterna. Åkarwebben, Statistik, Notering: I totalerna räknas ej bom med.

2013-04-05

Åkarwebb, Statistik, Personal, ytterligare en tabell som visar betalsätt / chaufför som visar i siffror istället för i staplar då det kunde vara svårt att se små belopp då andra belopp var betydligt större.

Åkarwebb, Statistik, Personal, skrev ut faktura som kreditkort, åtgärdat
Åkarwebb, Statistik, Personal, skrev ut kreditkort som faktura, åtgärdat
Åkarwebb, Statistik, Personal, summerar nu ihop betalsätten faktura, omvänd faktura & sthlm färdtjänst till en kolumn, "kredit".
Åkarwebb, Statistik, Personal, tog inte i hänsyn till att egenavgiften är skilt från bokningen och summerade på betalsättet, därav hamnade båda på bokningens betalsätt, åtgärdat
Åkarwebb, Statistik, Personal, beräknar nu egenavgifter som avräkningen:

 • Finns det en fakturerad-egenavgifts-bokning som pekar på bokningen med egenavgift är betalsättet enligt fakturerade-egenavgifts-bokningen.
 • Finns det en kreditkortstransaktion är egenavgift med betalsätt kreditkort
 • Är kvittot bom så är egenavgiften bom
 • I annat fall är egenavgiften kontant.

Åkarwebb, Statistik, Personal, räknar nu bort dricks från krediter
Åkarwebb, Statistik, Personal, räknar nu bort dricks från kontanter
Åkarwebb, Statistik, Personal, kreditdricks är nu en egen kolumn

 • Kreditdricks tas alltså bort från kontanter och visar därav "Redovisningsbelopp", ej inkört belopp.

2013-03-19

Webbokning, inloggade användare, login på fler nivåer möjlig, kostnadsställe och kundresenär.
Webbokning, inloggade användare, ny inställning, Aktivera kostnadsställe
Webbokning, inloggade användare, ny inställning, tvinga (val av) kostnadsställe
Webbokning, inloggade användare, ny inställning, Visa kostnadsställe-nummer
Webbokning, inloggade användare, ny inställning, Aktivera val av kundresenär
Webbokning, inloggade användare, ny inställning, tvinga val av kundresenär
Webbokning, inloggade användare, ny inställning, Visa fasta priser / Adresser.
Webbokning, inloggade användare, vid visa kostnadsställe, möjligt att filtrera på kostnadsställe.
Webbokning, inloggade användare, vid visa kundresenär, möjligt att filtrera på kundresenär.
Webbokning, formulär, korrigerade så att beroende på visning av fakturareferens, beställarreferens, fakturainfo, passagerare, biltyp blev väldigt rörigt.

 • Fakturareferens, beställarreferens, fakturainfo, passagerare visas nu i en vertikal linje på vänster sida.
 • Biltyp visas alltid direkt under Flight/Info för lämnadress

Webbokning, formulär, avbrytknappen valde förut alltid att gå till bokningslistan, detta skapade vid användning av iframe att den hamnade med felaktigt gränssnitt. Hamnar nu på ett nollställt bokningsformulär med korrekt gränssnitt.
Webbokning, bekräftelse, skriver ut kundresenär om kundresenär valt.
Webbokning, formulär, vid uppdatera då bokningen höll på att läggas in slutade i att man hamnade på en fel-sida, detta är nu åtgärdat.

Administration, lägg till användare på kund-kostnadsställe nivå.
Administration, lägg till användare på kundresenärsnivå, obs kod behövs.
Administration, användarlista, går nu filtrera på kund-kostnadsställe-användare
Administration, andvändarlista, går nu filtrera på kundresenärsnivå.

Åkarwebben, listor, personal, visade samtliga bakåt i tiden, visar nu alla chaufförer som kört maximalt 1 år tillbaka
Åkarwebben, listor, personal, visade test chaufförer, visar inte längre förarnamn som börjar på "Test"
Åkarwebben, listor, personal, visade systematiskt okända chaufförer, visar inte längre förarnamn som börjar på "Unknown"
Åkarwebben, körpass v2, visade Sthlmftj som avvikande betalsätt trots faktura, åtgärdat.
Åkarwebben, meddelande, gick att lägga in meddelanden med otillåtna tecken, åtgärdat.


Web booking form.png

2012-10-08

Admin, globala inställningar, Webbokning, inloggade kunder, ny inställning, Aktivera kst-ställe
Admin, globala inställningar, Webbokning, inloggade kunder, ny inställning, Tvinga val av kostnadsställe
Webbokning, bokningsbekräftelse, skickar nu med kundnr & kundnamn(om inloggad) och kostnadsställenr & namn (om inloggad och valt kstställe)
Webbokning, går nu att visa och tvinga kostnadsställe.
Webbokning, går nu att filtrera på kostnadsställe i bokningslistan om "Aktivera kst-ställe" är aktiverat.
Antal passagerare följde inte med vid kopiera eller skapa retur av bokning, även lagt till att kst-ställe eventuellt följer med

2012-09-18

Admin, Användare, Lösenord visas inte längre inne på en användare.
- För att ändra lösenord, skriv in nytt lösenord i lösenordsfältet
- Om du vill att lösenordet skall vara detsamma som innan, låt det då vara tomt
Admin, Användare, webbkunder, gick inte alltid korrigera till användare-nivå-inställningar, åtgärdat.
Admin, Användare, administratörer, gick inte alltid korrigera till användare-nivå-inställningar, åtgärdat.
Åkarwebb - Körpass, kommer nu automatiskt välja körpass v.2
Åkarwebb - Körpass, kallas numera "Körpass (old school)"
Åkarwebb - Köprass, kunde ibland få errormeddelande när den försökte hitta föregående pass, åtgärdat.
Åkarwebb - Bokning, går nu att söka på kundnr i bokningslistan, om igångsatt
Åkarwebb, Bilar, Historik, ISA, visades inte alltid som val, korrigerat.

2012-08-12

Åkarwebb, visa bokningsdetaljer kunde ibland få problem med biltyper, åtgärdat.
Åkarwebb, visade kopiera knapp, åtgärdat.
Åkarwebb, Auktion, tidsoptimering på ledig bokning.
Åkarwebb, Auktion, visar större bekräftelsetext
Webbokning, ändrat b.referens till beställarref
Webbokning, referensfälten är större, extra stor när enbart en visas
Webbokning, Pax/Passagerar-fältet något mindre.
Webbokning, ändrat f.referens till fakturaref


2012-08-19

Vid godkännande av begärda prisändringar sätts restriktionen Åkarwebb rättad(Å)
Vid beslutstagande av begärda prisändringar loggas åtgärd i bokningen
Åkarwebb - Körpass v2, begärd prisändring visades inte rätt, åtgärdat
Åkarwebb - Körpass v2, begärd prisändring visades även på dricks kolumnen, åtgärdat

2012-08-17

Globala inställningar - Transportöersättning uppdaterad
Generella inställningar skapad för Bokningsfliken
Möjlighet att begränsa/ändra sorteringen/utseende på bokningsfliken
Aktiverat möjligheten för transportören att söka på kundnr

2012-08-16

Globala inställningar -> Webbokning, inloggade inställningar är aktivat
Globala inställningar -> Webbokning, inloggade inställningar är aktivat
Vid bokningsbekräftelse samt vid öppna inlagd bokning(i bokningslistan) så finns möjligheten att kopiera bokning.
Vid öppning av inlagd bokning så visade bokningen inte korrekt biltyp om biltypen inte fanns i grundutbudet åtgärdat.
Valde inte alltid kundens standardbiltyp
Aktiverat fakturareferens i bokningen
Aktiverat att tvinga fakturareferens i bokningen
Respektive referens syns numera i bokningslistan
Tidintervall för ej öppen webbokning är inaktiverad som val, enbart tidtabell gäller.

2012-06-10

Administrationsgränssnitt fullt aktiverat.
Notera att Globala inställningar -> Webbokning, inloggade inställningar ej är aktiva inställningar och tar inte (kommer bli aktiva).
Notera att Globala inställningar -> Webbokning, utloggade inställningar ej är aktiva inställningar och tar inte (kommer bli aktiva).
Samtliga övriga inställningar är skarpa och kommer vid sparning att uppdateras.