Fliken Historik -> Karta

Från Taxisystem Manual
Hoppa till: navigering, sök


Beskrivning historikfliken

Fliken syns enbart om du har behörighet att se denna.
Data om bilnummer förare och zonnummer är maskerat i bilderna

Historikfliken används för att visa bilarnas inrapporterade Gps positioner.
Gps står för Global Positioning System, vilket är en standard för att bestämma positionen för en plats man befinner sig på.
Bilarna rapporterar in bland annat detta till systemet ca var 45 sekund, samt sid statusändringar.

Dessa positioner kan sökas fram och ritas ut på en kartbild.
Historikfliken ger också svar på en hel del andra frågor, kring bilarnas status i systemet.

Vi använder för närvarande två olika kartstandarder, MapPoint och Webkarta


Vår ambition är att i framtiden enbart använda oss av webkarta, detta bland annat för att den uppdateras ständigt med nya vägar och adresser.
Samt att ingen installation av ytterligare programvara krävs.

Du ändrar vilken karta du använder under Användarinställningar, se Anv. MapPoint om installerad
Båda kartorna har ungefär samma funktionalitet, men webkartan är den som rekommenderas då den har bättre funktionalitet.

Historikfliken


HistoryTab.png

Sökfält-knappar överstDatum: Datum och tidsintervall för sökningen

Bil: Bilnummer som sökningen avser, här finns det ett par extra sökbegrepp

xx. Visa bil xx rörelser under angiven tidsperiod.
z=xx. Sök bilar i zon xx, datum och starttid + 10 minuter. Visar samtliga bilar som befunnit sig i angiven zon under tiden och deras rörelser.
c=xx. Sök aktiva bilar i zon xx, datum och starttid + 4 minuter. Denna funktion är bra när man vill se hur det såg ut i en viss zon vid ett visst tillfälle. Visar bara den senaste informationen under tidsperioden för varje bil, summering av bilarnas status visas längst ned i listan.
c==. Sök aktiva bilar i alla zoner, datum och starttid + 4 minuter. Visar bara den senaste informationen under tidsperioden för varje bil. Summering av bilarnas status visas längst ned i listan.
d=xx. Sök bils droppade anslutningar under angiven dag enligt datum. Visar bil xx helt eller delvis förlorade anslutningar till systemet. Värdet i s,stcp visar vilken vilken anslutning som tappats. s=UDP, stcp=tcp. Färg visas beroende på vilken som saknas, gul=tcp, orange=udp eller röd=båda. Pos i kolumn ett visar med växlande färger sammanhängande drops, samt visar löpnumrering per drop.
d==. Sök alla bilars droppade anslutningar under angiven dag enligt datum. Visar bil xx helt eller delvis förlorade anslutningar till systemet. Värdet i s,stcp visar vilken vilken anslutning som tappats. s=UDP, stcp=tcp. Färg visas beroende på vilken som saknas, gul=tcp, orange=udp eller röd=båda. Pos i kolumn ett visar med växlande färger sammanhängande drops, samt visar löpnumrering per drop.

Zoomnivå: Ställer in kartans zoom nivå i 8 steg, alternativt välj egen zoom

Play: Markera startrad i listan och klicka på play, bilens rörelse spelas ny upp på kartan

Stop: Stoppa uppspelning

Bokningsnummer: Ange bokningsnummer att söka. Ritar upp bokningens rutt och visar de positioner bilen haft under resan. Följande uppgifter är information om bokningen och kan inte ändras.

Datum: Bokningens upphämtningsdatum och tid
Skickad: När bokningen är skickad till bil
Lovad:
Kund in: Datum och tid för resans start
Kund ut: Datum och tid för resans slut

Export: Export av GPS data i.GPX format, ange bilnummer för export av enstaka bil. Om inget bilnummer anges exporteras samtliga bilar för angiven dag. Exportfilerna skapas i mappen Mina dokument i undermappen Taxisystem/GPXExport.
Importfilen går sedan att exempelvis installeras i google earth. För mer information ang import i google earth, vg läs på deras hemsida: https://www.google.com/earth/outreach/tutorials/importgps.html

Sök: Startar sökningen

Rensa: Rensar kartbildenListan till vänsterVisas som två bilder.

HistoryList1.png HistoryList2.png

Pos: Räknare för intervallet, 1-xx där 1 är första tidpunkten
Bil: Bilnummer
Tid: Vilken tidpunkt denna rad gäller
Status: Vilken status bilen hade vid tidpunkten
Zon: Vilken zon bilen befinner sig i
Lon: Longitudkoordinat
Lat: Latitudkoordinat
ZoneDate: Vilken tidpunkt bilen blev ledig / kom in i zonen
BlockedDate: Till vilken tidpunkt bilen är blockerad (Retroaktiv tid betyder att bilen ej är blockerad längre)
Förare: Vilken chaufför som är inloggad på bilen
s,stcp: Kommunikationskanaler (2st, om 0 saknas täckning).
Version: Vilken bilversion som körs i fordonsdatorn vid tillfället


Kartbilden till högerHistoryMap.png

Har är kartbilden, den visar ikoner i form av bilar. Den lilla rutan snett ovanför bilen innehåller taxinummer.

Bilarna har färg efter status:

 • Grön = Ledig
 • Röd = Upptagen
 • Blå = Rast
 • Vit = Ingen eller okänd


Markeras en bil så poppar en ruta upp som talar om följande:

 • Bilnummer
 • Position i listan till höger relaterar till punkten
 • Tid då bilen befanns sig på positionen
 • Status
 • Zon bilen befanns sig i
 • Hastighet vid tillfället
 • Longitud och latitud
 • Zondatum
 • BlockeringsdatumMeddelandet som kommer när man klickat sök


HistorySearchReply.png
Varje gång du söker poppar det upp ett meddelande.
Meddelandet skriver antal inrapporteringar.
1 > 70 sec. Betyder att 1gång under intervallet så var det över 70sekunder mellan inrapporteringen. Normalt ska det ske var 45'e sekund.

HistorySearchErrors.png
På en rad i detta fall är tid-kolumnen bakgrunden svart och texten gul. Det betyder att man därefter inte haft kontakt innan denna angivelse på mer än 70sekunder. Det vill säga man har haft ett kommunikationsavbrott.