MobileMFC

Från Taxisystem Manual
Hoppa till: navigering, sök

ForceOne

Programmera APN på Force One

SIM-kort: Telefonkortet ska sitta i dockan. Du finner Slot 1 i överkant på baksidan av dockan under locket.
Programmera: Starta ForceOne genom att trycka på gummiknappen på ovansidan.
När du kommer till ”skrivbordet” så dubbel-klicka på Gprs Config:
Apn2.png

(Om TAXIsystemprogrammet startas så avsluta det för att komma till skrivbordet)

Bild GPRS Config

Kontrollera att Edit ”GPRS” är gråmarkerad, annars klicka på den:
Apn 4.png

Markera det som står i övre rutan och skriv in rätt apn. För Telia är det ”online.telia.se”.
Apn 6.png

Tryck Save
Apn 1.png

och sen på Exit:
Apn 3.png

Bild GPRS Config:/ Save windows registry Ett kort ögonblick dyker den här rutan upp. Detta för att visa att dina inställningar sparas:
Apn 5.png

Starta sen om ForceOne genom att hålla inne gummiknappen på ovansidan tills knapparna börjar blinka. Vänta tills skärmen slocknat och tryck sedan på gummiknappen igen.

Installera MobileMFC

Minneskort

Minneskortet ska sitta på ForceOne displayens vänstra sida under översta locket:

Installation

Starta ForceOne genom att trycka på gummiknappen på ovansidan. När du kommer till ”skrivbordet” så dubbel-klicka på Windows Explorer:
Mobilemfc minneskort 1.png

Dubbel-klicka på Storage Card:
Mobilemfc minneskort 2.png


Dubbel-klicka på installationsfilen:
Mobilemfc minneskort 3.png


Tryck OK:
Mobilemfc minneskort 4.png


Mobilemfc minneskort 5.png


Starta sen om ForceOne genom att hålla inne gummiknappen på ovansidan tills knapparna börjar blinka. Vänta tills skärmen slocknat och tryck sedan på gummiknappen igen.

Justera volymen

Starta ForceOne genom att trycka på gummiknappen på ovansidan.

När du kommer till ”skrivbordet” så dubbel- klicka på Control Panel:
Mobilemfc justera ljud.png

Dubbel-klicka på Volume & Sounds:
Mobilemfc justera ljud 2.png

Justera volymen och tryck OK:
Mobilemfc justera ljud 3.png

Dubbel-klicka på SysAps:
Mobilemfc justera ljud 4.png


Dubbel-klicka på SaveReg:
Mobilemfc justera ljud 5.png


Tryck på Save Windows Registry:
Mobilemfc justera ljud 6.png

Tryck på Exit:
Mobilemfc justera ljud 7.png

Kalibrera skärm ForceOne

Starta ForceOne genom att trycka på gummiknappen på ovansidan.
När du kommer till ”skrivbordet” så dubbel- klicka på Control Panel:
Mobilemfc kalibrera skärm.png


Dubble-klicka på Stylus:
Mobilemfc kalibrera skärm 1.png


Gå in på fliken Calibration:
Mobilemfc kalibrera skärm 2.png
Tryck på Recalibrate:
Mobilemfc kalibrera skärm 3.png

Tryck försiktigt med en Stylus pen och följ korset:
Mobilemfc kalibrera skärm 4.png

Tryck sedan på skärmen:
Mobilemfc kalibrera skärm 5.png

Tryck på OK i övre högra hörnet och sen på krysset för att komma tillbaka till skrivbordet.
Mobilemfc kalibrera skärm 6.png

Dubbel-klicka på SysAps:
Mobilemfc justera ljud 4.png


Dubbel-klicka på SaveReg:
Mobilemfc justera ljud 5.png

Tryck på Save Windows Registry:
Mobilemfc justera ljud 6.png

Tryck på Exit:
Mobilemfc justera ljud 7.png

Ladda Tariffer

När MobileMFC startat upp, tryck på TAXIsystem-loggan nere till höger.
Mobilemfc tariff 1.png

Välj [TARIFF]
Mobilemfc tariff 2.png

Siffrorna inom parentesen är en checksumma. Anteckna dem.
Mobilemfc tariff 3.png

Tryck på [Close]
Mobilemfc tariff 3.png

Tryck på [OM].
Mobilemfc tariff 5.png

Jämför siffrorna efter CRC med de siffror du skrev ner:
Mobilemfc tariff 6.png

Stämmer de så har allt gått bra, annars gör om proceduren från Välj [TARIFF]

MobileMFC inställningar

När MobileMFC startat upp, tryck på TAXIsystem-loggan nere till höger:
Mobilemfc ändra inställningar.png

Tryck på [INSTÄLLNINGAR].
Mobilemfc ändra inställningar 2.png

Ange koden **** (OBS! Ge inte ut denna kod till chaufförer som inte skall kunna ändra i systemet).
Mobilemfc ändra inställningar 3.png

Då kommer du hit:
Mobilemfc ändra inställningar 4.png


Text-fält(Om du ska ändra text behöver du tangentbord)
Tryck på [ABC] knappen:
Mobilemfc ändra inställningar 5.png

Markera rutan som ska ändras:
Mobilemfc ändra inställningar 6.png

Rullista-val, Om du ska ändra.
(Exempel, byta navigationssystem)
Markera rutan som ger I rutan System: Välj Idrive:
Mobilemfc ändra inställningar 7.png

Tryck sen på Spara och starta om ForceOne.

Uppdatera programvara ForceOne

När MobileMFC startat upp, tryck på TAXIsystem-loggan nere till höger.
Mobilemfc uppdatera programvara 1.png

Välj [UPPDATERA]:
Mobilemfc uppdatera programvara 2.png

Om det finns en ny version så trycker du [HÄMTA]:
Mobilemfc uppdatera programvara 3.png

Uppdateringen laddas ner:
Mobilemfc uppdatera programvara 4.png

Tryck [OK]:
Mobilemfc uppdatera programvara 5.png

Tryck [OK]:
Mobilemfc uppdatera programvara 6.png

Starta sen om ForceOne genom att hålla inne gummiknappen på ovansidan tills knapparna börjar blinka. Vänta tills skärmen slocknat och tryck sedan på gummiknappen igen.

Felmeddelande på F1+ (Taxameter)

Assist Full:
12 körpass som inte är tömda eller att mer än 60st kvitton är lagrade i "passminnet" Töm körpassen tills du kommer "ikapp" den senaste passrapporten OBS: bilen ska stå stilla när du tömmer och ha inte för bråttom mellan tömtryckningarna.

Print Off:
Strömbrytaren på Skrivaren är i off läge.

Print Error:
Pappret slut eller att valsen har kommit ur sitt läge


Felsignalerna Fordonsdator

Mobilemfc ikons.png
Röd SYS ikon:
Ingen GPRS kontakt, radioskugga eller att telefonnätet ligger nere Starta om skärmen och ev. flytta bilen.

Röd GPS ikon:
Ingen kontakt med GPS mottagaren: Stäng av och ta bort och sätt tillbaka skärmen igen. Hjälper inte det så uppsök installatören.

Röd EMV ikon:
Betalterminalen måste sitta i hållaren och vara påslagen för att EMV ska vara grön. I annat fall kan det var kan det vara fel på spiralkabeln eller hållaren

Röd TAX ikon:
Om skärmen och taxametern (F1+)av någon anledning har tappat kontakten med varandra (röd TAX lampa) kan man om taxametern står i LEDIG eller OFF läge sätta taxametern i sleep mode genom att trycka på K2 knappen och K4 knappen samtidigt. Tryck sedan på OP för att väcka den igen, kolla sedan om det fungerade (grön TAX ikon)

Alla "ikoner" lyser rött:
Stäng av och ta bort skärmen, gör den strömlös (säkring eller batteripol) vänta en halvminut eller så, lägg på strömmen, sätt dit skärmen och starta igen.


Om man har en summa i taxametern kan man prova att lyfta batteripolen en kort stund (säkringen är plomberad och får EJ brytas) Fungerar inte detta kan man få ut ett kvitto genom att trycka: OP-K4-OP = kontant kvitto. OP-K4-K4-K4-K2-K2-OP = Bom kvitto. Uppsök sedan installatören för att kolla vad som är fel

EMV (Manual 1)

Bakgrund

För att öka säkerheten i hanteringen av kreditkort har kortföretag och banker infört en så kallad EMV-standard. Detta är ett led i att stoppa kontokortsbedrägerier och man byter successivt ut och uppgraderar samtliga kredit- och kontokort.

Man sätter in ett litet chip istället för magnetremsa. Detta gör att alla som tar emot kontokort måste installera utrustning som kan läsa dessa chip och hantera betalningar via EMV-terminaler.Som bonus för Taxi, medför det bättre kortvalidering och att taxi kan ta emot Electronkort (Visa Electron och Maestro).Viktigt – det är inte samtliga kort som har chip, men flera av dem ska dras i EMVterminalen i alla fall. Se baksidan på manualen för mer information om kort

Säkerhet - trygghet

 • Kunden ska inte behöva lämna ifrån sig sitt kreditkort *Kunden knappar själv in belopp och godkänner beloppet*Kunden kan använda pinkod*Ny tryggare teknik används*Det är online uppkoppling till banken
Användargränsnitt

Terminalen består av ett antal sifferknappar, funktionsknappar samt kortläsare för både chip och magnetspårs.
Skärmen är en så kallad pekskärm (touchscreen)
Mobilemfc emv 1.png

Av och på knappen sitter på terminalens vänstra övre kortsida och användsför att starta och stänga av den.

 • För att starta terminalen tryck och håll inne Av/På knappen tills skärmen tänds.
 • För att stänga av terminalen tryck och håll inne Av/På knappen tills skärmen släcks.

Terminalen stänger också av sig själv ca 60 minuter efter att taxameter slagits av

Starta upp EMV-terminalen genom att hålla ner AV / PÅ-knappen (sitter uppe på terminalen längst till vänster). Vänta tills du kommer till Standby-skärmen

Betalning via EMV med pinkod

Flöde betalning med kreditkort:
1. Avsluta resa, i prisbilden välj kreditkort som betalmedel. Tryck [Ok].
2. Belopp förs över till EMV terminalen, som startar upp. Överst så visas det belopp som förts över från fordonsdatorn, under detta texten "Dra/Sätt i kort".
3. Överlämna EMV-terminalen till kund.
4. Kunden sätter i sitt kort. Om kortet har chip: sätt in kortet i springan på terminalens högra sida med chipet uppåt och inåt i terminalen.Om kortet inte har chip dra kortet i magnetläsaren på terminalen högra sida med magnetremsan vänd mot terminalen och nedåt.
Mobilemfc emv 2.png
Om kortet är ett kombinationskort kommer fråga om konto eller kredit. Tryck 1 för konto, 2 för kredit eller på respektive rad på displayen.
6. Terminalen visar nu ”Ange totalbelopp inklusive Extra:” Skriv in totalbelopp inklusive dricks (ej ören) och tryck [Bekräfta] Om kunden anger ett högre belopp än taxameterpriset blir det överskjutande beloppet dricks.
7. Kund ombeds att godkänna beloppet. Kund trycker [Bekräfta].
8. Kund anger sin pinkod och avslutar med [Bekräfta]
9. Terminalen visar "Var god vänta" medan uppkoppling till bank sker. Vid lyckat köp visas "Godkänd" i terminalen. Vänta tills terminalen säger att kortet kan tas ut.
10. Kvittot skrivs när kortet tas ur terminalen.


Signaturköp

Om kunden saknar pinkod så kan ett så kallat Signaturköp göras.
1. Istället för att mata in pinkod så trycker kunden [Avbryt].
2. På EMV terminalens skärm kommer då en fråga ”Godkänn med signatur?”.
3. Kunden trycker Ja genom att trycka [Bekräfta].
4. Vissa typer av kort godkänner inte signaturköp. Detta meddelas då och köpet avbryts.
5. Vänta tills EMV terminalen säger att kortet kan tas ut. Kvitto skrivs när kortet tas ur terminalen.
6. Övre delen är ett signaturkvitto som kunden skall skriva under och detta skall föraren behålla

Avbryta EMV Transaktion

En transaktion kan avbrytas om tex. kund har matat in fel, eller satt i fel kreditkort.
1. Kund trycker på [Avbryt].
2. Fråga kommer då om Signaturköp.
3. Kund trycker på [Avbryt] ytterligare en gång.
4. Kortköpet är nu avbrutet och kund kan ta ut sitt kort.
5. På skrivaren skrivs ett förarkvitto och kundkvitto med information om den avbrutna betalningen. Ge kunden kunddelen och behåll förarkvittot.
6. I fordonsdatorn kommer det upp en information om att EMV-köpet har avbrutits. Kvittera den med OK och börja om betalningen från början


Offline köp

Även om terminalen inte har kontakt med banken vid tidpunkten för betalning, så kan köp genomföras ändå genom ett så kallat offline köp.

Det är kundens kort samt avtal med bank som bestämmer om offline köp medges. I de fall kunds kort inte medger offline köp så meddelas detta i terminalen.
Kommer frågan om offlineköp så är det som ett riktigt köp, med den skillnaden att det genomförs online så snart som terminalen får kontakt igen.

Det behöver inte vara kontaktproblem med terminalen som orsakar offline köp. Det kan även orsakas av hög belastning på bankens system, alternativt att bankens system inte går att komma åt vid tillfället.

Saknar terminalen kontakt med banken kommer det upp en text som meddelar "Godkänn offlineköp JA – NEJ".

Här väljer kund att trycka [Ja] om man tycker att det är ok, kund kan också välja [Nej] och betala med annat kort eller kontant.

Väljer kunden att trycka JA kommer det upp ”Inringt samtal”, se nästa avsnitt

Inringt samtal

Vid offlineköp kommer det upp ”Inringt samtal” då kund tryckt [Ja].

Det är kunds kort som styr vad som sedan visas på terminalen.

VISA-kort: Här är det bara att trycka ja, ta ut kortet. Signaturkvitto kommer då automatiskt.

AMERICAN EXPRESS: På vissa AMEX-kort kommer det upp instruktioner på terminalen om att ringa ett kontrollsamtal. Du måste nu ringa ett samtal till Amex för att få en kontrollkod.I kontrollsamtalet får du kontrollnummer uppläst, detta skall du sedan mata in i terminalen.

Kontrollkoden måste vara fyrsiffrig när du matar in den.
Får du en kortare säkerhetskod så ska du slå in nollor (0), på slutet så det blir sammanlagt 4 siffror.

Följ instruktionerna i terminalen.
Ta ut kortet.
Kvitto skrivs ut.

Dagsavslut

När du avlsutar körpasset så görs ett EMV-dagsavslut med automatik.

Det ser du genom att dagsavslutsutskriften kommer som sista del efter körpassrapport och förarredovisning.

Dagsavslut måste göras minst en gång varje dygn (24 timmar).
Dagsavslut kan även göras manuellt (även under pågående körning) från taxametern. Tänk på att transaktioner inte kan annulleras efter dagsavslut är gjort.

Felmeddelande

Felmeddelanden är indelat i grupper.
En grupp kan betyda olika saker, men nedan kommer kortfattade exempel:

 • Grupp C – Tekniskt fel
 • Grupp D – Köp medges ej
 • Grupp E – Kan ej verifiera pinkod
 • Grupp F – Terminalen tar ej emot detta betalkort
 • Grupp G – Köp medges ej
 • Grupp H – Fel pinkod
 • Grupp I – Tekniskt fel (systemfel)
 • Grupp J – Offline (terminalen saknar kontakt med banken)
 • Grupp K – Fel pinkod (endast ett försök kvar)
 • Grupp L – Transaktion pågår
Tips

Kund kommer ibland åt Clear-knappen respektive 0-knappen då dem sitter nära varandra.

 • Kund är inte alltid van vid att skärmen är en touchscreen. Därför kan man av misstag ha tryckt på skärmen och fått upp konstig text. För att komma tillbaka till normalbilden tryck [Bekräfta].
 • Sätt på terminalen i början på passet så är du förberedd när första kortkundenkommer. Stäng av EMV-terminalen vid passets slut, men inte innan taxametern har stängts och dagsavslut är gjort.
 • Den lilla lampan som lyser grönt (ibland blinkar rött) indikerar strömtillförsel. En EMVterminal som inte är dockad har batterilängd på 4 timmar, oftast något kortare tid.

Om man av misstag tryck på lampan kommer man tillbaka till normalläge genom att trycka [Avbryt].

Viktigt att veta

Hur ser kommunikationen ut mellan fordonsdator och betalterminal, vad kan det uppstå för fel och hur gör man bäst.

Grunderna ser ut såhär:

1. Fordonsdatorn får ett pris från taxametern.
2. När man väljer kreditkort skickas dessa uppgifter till EMV terminalen.
3. Terminalen hanterar transaktionen via sitt egna GPRS-kort i terminalen och genomför på detta sätt transaktionen mot banken.
4. När transaktionen är genomförd säger EMV terminalen till fordonsdatorn att pågående transaktion är genomförd.
5. Fordonsdatorn tar detta, avslutar resan på taxametern samt skickar in till systemet att bokningen är avslutad med ett visst antal uppgifter.Det finns här några anledningar till dubbeldebiteringar. Det betyder att punkt 1-3 är gjorda, det här är de händelseförlopp som händer:

ERC-Fel.

Betyder kortfattat vid punkt 4 att EMV terminalen inte får kontakt med fordonsdatorn. Här finns 2 val: Trycka på "Försök igen" eller "Avbryt". I detta läge avbryter man inte transaktionen, då den redan är genomförd utan man avbryter punkt 4 (vilket betyder att punkt 5 inte heller kommer att hända trots att en kreditkortstransaktion redan är genomförd).

ERC-Fel är det absolut vanligaste, oftast är det att sladden är för utdragen eller att fordonsdatorn har timeat ut, det har hänt mig också när man tjattrar för mycket Om det skulle vara sladden, oftast är det på baksidan av dockan som EMVterminalen sitter på så kan man trycka in den lite hårdare och välja "Försök igen" då kommer det bli korrekt om den i detta fall lyckas kommunicera. Om den trots detta inte lyckas kommunicera med fordonsdatorn så kommer man hamna på försök igen / avbryt menyn max 3ggr totalt. Därefter väljer den automatiskt avbryt.

När man går igenom Avbryt kommer den på EMV-terminalen visa "kvitto: xxxx Transaktion: yyyy". yyyy är det fullständiga transaktionsnr som kreditkortet har debiterats på. Med dessa siffror kan man enkelt referera mot administrationen om det skulle vara några frågetecken, förslagsvis skriver man alltså upp detta. När man trycker Avbryt så betyder det att fordonsdatorn kommer aldrig genomföra punkt 5.

Som ovan skrivet så väntar fordonsdatorn på att EMV-terminalen ska säga om transaktionen är genomförd eller inte, fordonsdatorn time'ar ut efter ett bra tag, ca 2,5min. Många väljer att inte vänta på detta utan startar helt enkelt om fordonsdatorn och EMV-terminalen. Då är det möjligt att göra en dubbeltransaktion. Det är inte möjligt om man väntar på att fordonsdatorn skall tima ut samt/eller EMV-terminalen, så att båda hamnar mellan punkt 1 och 2. Om man i det fallet (ej startat om någon enhet) skulle välja Kreditkort igen. Då skulle EMV terminalen säga till fordonsdatorn, detta referensnummer (bokningsnummer från fordonsdatorn) har jag redan genomfört en transaktion. Transaktionen är genomförd och EMV terminalen kommer genomföra punkt 4.

Detta är 99% av alla de problem som finns med dubbeldebiteringar. Det som är viktigt att förstå som chaufför är att när det på EMV-terminalen står "Godkänd" så betyder det att transaktionen är genomförd och att allt är klart gällande kreditkortet. Får man chaufförerna att förstå det kommer man långt att det är faktiskt EMV terminalen som säger när det är gjort en transaktion, inte taxametern.

Samma sak som om man drar ut ett kreditkort medan man håller på med en transaktion och det ändå kommer att stå "godkänt" så är faktiskt transaktionen genomförd.

Det är samma sak viktigt att förstå de andra sätten man kan göra för att genomföra en transaktion. Står man vid "Ange pin", om man då trycker avbryt kommer man att få frågan om man vill ange med signatur eller avbryta. Om man väljer signatur så kommer transaktionen att vara genomförd när det står "godkänd" på skärmen, inte när kunden har skrivit under kvittot.


EMV (Manual 2)

Detta kan ta upp till 1 min beroende på bl.a. GPRS-nätet Starta sedan upp ForceOne (FO). Uppe på FO, längst till vänster finns en liten svart gummi-knapp. Ganska svår att se. Tryck på den. FO startar nu upp och programmet laddas automatiskt. Du hamnar då i Login-skärmen.

Kontrollera att TAX och EMV-lampan lyser grönt. Skriv sedan in ditt förarnummer, eller dra förarkort, och klicka [STARTA] Du hamnar då i Login-skärmen. FO + EMV ver 3

Login

Härifrån når du de flesta funktionerna. Längst till vänster finns det 6st flikar

(Login, Uppdrag, Lista, Info, Mess, GPS). Genom att trycka på dem så växlar du skärmläge. Du kan även använda upp/ner knapparna vid sidan av skärmen.

Kund på gatan
Starta resa

På Login-fliken tryck på Taxi-loggan och välj sedan [KUND PÅ GATAN]

I detta läge kan du välja hur denna resa skall utföras. Om man klickar på knappen [KUNDNR] så öppnas ett fönster där man kan mata in kundnummer och även kostnadsställe samt kundkod. Systemet kommer då att ställa in taxametern på den tariffen som finns angiven på kunden. Klickar man på knappen [TARIFF] så kan man välja vilken tariff som skall användas. Har kunden fått ett fast pris så klickar man på den knappen och matar in priset. Skall det anges någon referens så klickar man på den knappen och anger den.

För att starta en ”Svensson” så behöver man bara trycka på [STARTA].

Taxametern startar då automatiskt på er Svenssontaxa, enligt den tidsstyrning som är inlagd, och du hamnar då i Uppdrags-fliken.


I Hämta-fältet så fylls startadressen (bilens GPS_position) automatiskt i. För att ange till vilken zon du är på väg så tryck på [Lämna] och välj i listan. Detta för att BC skall kunna ge dig en retur. Systemet estimerar då när du bör vara ledig och sätter dig automatiskt snart ledig till den tiden. FO + EMV ver 3

Avsluta resa

När du kommer fram till kundens destination så trycker du (på uppdrags-fliken) [STARTA SLUTA]. Här kan du sedan välja om du vill delbetala eller slutbetala. Om kunden skall betala kontant så behöver du bara trycka OK. Om kunden skall betala med kort så väljer du Kreditkort i Bet.sätt-menyn. Skärmen byter då fönster till EMV-hanteringen och priset skjuts automatiskt över till terminalen. FO + EMV ver 3

EMV-terminal

KÖP SEK 20.00

Dra/sätt i kort

Överst visas taxameter- beloppet

KÖP SEK 22.00 Ange PIN:

Kunden slår sedan in sin PIN-kod KÖP SEK 20.00 Ange totalbelopp: SEK 22.00

Kunden slår in totalbeloppet (inkl dricks)

KÖP SEK 40.00 Godkänd Ta kort

Systemet kopplar upp mot bank och svarar sedan.

Kunden godkänner transaktioen med OK (Grön knapp) KÖP SEK 40.00 Medges ej

Om köpet blir nekat visar displayen detta.

Kvitto skrivs sedan ut på den vanliga skrivaren och köpet är avslutat. Avsluta körpass När du kört färdigt ditt pass så trycker du på TAXIsystem-loggan (nere i högra hörnet) och väljer [Avsluta].

Sedan så väljer du [Avsluta körpass]

Först så gör EMV-terminalen ett dagsavslut. Sedan skrivs körpassrapporten ut samtiditgt som du får en påminnelse att tömma taxametern. När rapporten är färdigutskriven så kontrollerar man vilket löpnummer den fick (det står högtst upp till höger på pappret). Sedan trycker man på [TÖM] Bilen ska stå stilla

Kontrollera att det är samma körpassnummer, som du precis kört, som töms in. Annars upprepa proceduren igen. Detta kan inträffa då den som kört bilen innan dig glömt att tömma sitt körpass.

När det står överföring Klar! Så trycker du [Stäng].

Du bör sedan skriva ut en skiftavstämning så du ser att tömningen gått bra. Detta gör du genom att trycka på TAXIsystem-loggan.

Skiftavstämning Och sedan på [PRINT].

Här trycker du på [SKIFTAVSTÄMNING]

Och anger Körpassrapportnumret (löpnummer) du vill skriva ut. Avstämningen skrivs nu ut.

Stänga av utrustningen Stäng sedan av FO genom att hålla inne gummiknappen till knapparna börjar blinka. Stäng även av EMV-terminalen genom att hålla inne den vita knappen på ovansidan. Print-menyn Om man trycker på TAXIsystem-loggan så finns det en knapp som det står PRINT på. Om man trycker på den så öppnas en meny där man kan välja flertalet olika utskrifter.

[SKIFTAVSTÄMNING] Om man trycker här och i nästa dialog anger ett körpassnummer, så skrivs det ut en avstämning för detta pass. [MELLANRAPPORT] Om man under ett körpass vill få ut en rapport på inslaget, så trycker man här [AKTUELL BOKNING] För att skriva ut den aktuella (den man står på) bokningen så trycker man här [AKTUELL SLINGA] För att skriva ut en slinga så trycker man här [SENASTE KVITTO] Om man vill skriva ut en kvitto-kopia kan man göra detta här. [DAGSAVSLUT] Om EMV-terminalen ber dig göra ett dagsavslut, så trycker man här ............................................................................................................................


Att utföra uppdrag från Planet Bilder från Lathund Töreboda Dropbox

Tryck på TAXI-loggan och sedan på nästa nod. Planet svarar då antingen med ett meddealnde ”LEDIG TILLS VIDARE” eller så kommer dagens första nod.

Ta emot bokning NEKA-knappen kan inte användas på Planet-körningar då detta är körningar ni har avtalat om att utföra. Tryck därför på [OK].

Starta uppdrag Displayen växlar då till Uppdrag och första noden visas. Tryck då på STARTA SLUTA för att starta taxametern.

Här skall allting redan vara rätt ifyllt och endast ett tryck på [STARTA] behövs. Displayen växlar då tillbaka till UPPDRAG.

Om ni inte hittar till adressen kan man trycka på [NAVIGERA]. En förfrågan ställs då till Planet och om koordinaterna är kända så skickar Planet tillbaka dem. Displayen växlar då automatiskt till GPS-fliken och vägleder er dit.

Man kan även pila mellan noderna med pilarna högst upp.

En liten stund innan ni kommer fram till adressen så skall ni plocka NÄSTA NOD. Om ni är i navigationsfönstret så trycker ni bara på UPPDRAGs-fliken så kommer ni tillbaka till ovanstående bild. Tryck då [NÄSTA NOD].


Egenavgift När ni hämtat upp kunden så skall denne eventuellt betala en egenavgift. Detta framgår utav hämta-noden. För att skriva ut ett kvitto till kunden ställ er på hämta-noden och tryck på [STARTA SLUTA]

och sedan på [DELBETALA / EGENAVGIFT]

Du hamnar då i betaldialogen. Om du stått på rätt nod så fylls egenavgiften i automatiskt, annars så får du trycka på [PRIS] och fylla i beloppet i efterföljande dialog. Vill kunden betala kontant så är det bara att trycka på [OK]. Vill kunden betala med kreditkort så tryck i ”Bet.sätt”-fältet och välj Kreditkort och tryck [OK]. Se sedan avsnittet EMV- terminal. Kundens kvitto skrivs nu ut och ni kan fortsätta till nästa nod.

Sedan forsätter ni att trycka [NÄSTA NOD] fram tills ni får antingen ”LEDIG TILL VIDARE” eller ”LEDIG TILLS VIDARE KÖR TILL HEMOMRÅDE” eller ”PASSET SLUT”. Om ni har fått någon utav de två ”LEDIG TILLS VIDARE” så kommer Planet automatiskt att förse er med nästa händelse på passet.

PASSET SLUT När alla noder är körda så skickar Planet ut ett meddelande med ersättningen. Kontrollera först att alla egenavgifter är inslagna. Summan i taxameter-displayen skall motsvara summan som står efter ”Summa Egenavg: på PASSET SLUT. Om inte pila tillbaka till den ”diffande” noden och betalslå den. Om beloppen stämmer så pila då fram till SISTA noden och tryck på [STARTA SLUTA]. Tryck sedan på [SLUTBETALA].

Tryck sedan på [PRIS] och slå in det TOTALA beloppet (inkl Egenavgifter) som står efter PrelErs: och tryck [OK]

Tryck sedan [OK] igen. Taxametern kommer då att skriva ut kreditkvittot och ställa sig LEDIG.

......................................................................................................................................................................................................................................................................


Felkoder som kan dyka upp i EMV terminalen: GPRS Connection errror: Problem: Terminalen visar "GPRS Connection Error" vid laddning av parametrar. Orsak: Terminalen försöker ladda parametrar innan nätverksregistrering är slutförd. Åtgärd: Vänta tills terminalen visar täckning, gå in på Inställningar->Parametrar->Uppdatera. Workaround: - Nätverksregistrering tar olika lång tid, även vid samma mast. Terminalen hanterar inte detta utan försöker ladda parametrar oavsett om nätverksregistreringen är slutförd. Eftersom nätverksregisteringen pågår även då terminalen visat felmeddelande kan parametrar laddas då terminalen får täckning. Detta är endast ett problem vid första uppstart efter konfigurering innan parametrar laddats ned. Vid efterföljande starter laddas parametrarna lokalt från minnet.


Comm.Fel: Problem: Terminalen visar "Comm. fel" vid betalning/dagsavslut, Kontrollera om det finns täckning i området. Prova och starta om terminalen. Om det inte hjälper, kolla tid och datum i EMV terminalen. Orsak: Terminalen har ej kontakt med Samport / kommunikation med Samport misslyckas. Om detta ej hjälper, kontakta ÅF.

Err. Sec. invalid terminal keys Problem: Terminalen visar "Err. Sec. invalid terminal keys" vid uppstart. Orsak: Skalskydd utlöst Åtgärd: Reparation

Please wait for GSM/GPRS initialization Problem: Terminalen visar "Please wait for GSM/GPRS initialization" under uppstart och går ej vidare. Orsak: Terminalen har för låg batterinivå för att ansluta till GPRS nätet. Åtgärd: Ladda terminalen.

Köp medges ej -> Godkänn Offline? Problem: Terminalen visar "Köp medges ej” följt av ”Godkänn offline?” vid transaktion. Orsak: Terminalen kan inte skicka in transaktionen till Samport, anslutningsproblem eller fel tid/datum alt. fel profil-id. Åtgärd: Kontrollera att terminalen har GPRS täckning, om så är fallet kontrollera tid, datum och profil id i terminalen. Workaround: Man kan godkänna transaktioner offline om det rör sig om tillfälligt tappad GPRS.

Ingenico EMV (IPP350) Manual

För att Ingenico terminalen ska fungera krävs att Taxameter inställningen är satt till Digitax F1 + EMV (V2) under inställningar i MobileMFC.

I de fall MobileMFC har installerats med hjälp av installations-guiden (dvs en generisk version), kommer inställningen identifieras förutsatt att Ingenico terminalen är inkopplad och på.

En viktig skillnad mot föregångaren Hypercom är att Ingenico inte har ett eget SIM kort och all kommunikation går igenom fordonsdators uppkoppling.

Guide för Skärmdimmning – IPP350

Här följer instruktioner hur man aktivera skärmdimmning på ipp350.

 • Tryck på ”Menu”-knappen
 • Ange meny-lösenordet
 • Välj ”Inställningar…”
 • Välj ”Administration…”
 • Ange administrations lösenordet
 • Välj ”OS”
 • Ange Underhållslösenord (detta lösen-ord ändras varje dag och fås genom att maila support@taxisystem.se)
 • Välj ”Telium manager”
 • Välj ”Initialization”
 • Välj ”Hardware”
 • Välj ”Energy Save”
 • Välj ”Backlight”
 • Välj antal sekunder innan skärmen skall dimmas
 • Tryck OK
 • Tryck Stop eller vänta till Terminalen återgår till standardvy
Guide för knappljud – IPP350

Här följer instruktioner hur man aktiverar knapptrycknings-ljud på ipp350.

 • Tryck på ”Menu”-knappen
 • Ange meny lösenordet
 • Välj ”Inställningar…”
 • Välj ”Administration…”
 • Ange administrations lösenordet
 • Välj ”Knappljud”
 • Ange Underhållslösenord (detta lösen-ord ändras varje dag och fås genom att maila support@taxisystem.se)
 • Välj ”På”
 • Tryck OK
 • Tryck Stop eller vänta till Terminalen återgår till standardvy

MobileMFC Tilläggsmoduler

Jour bil

Med tilläggsmodulen 'Jour bil' kan en förare logga in med rollen 'Jour bil' (kräver TTDS version >= 3.08.30 och MobileMFC version >= 10.06.60). En bil med rollen jour får till skillnad från övriga bilar inga bokningar tilldelade av auto dispatchen. En jour bil kan alltså endast starta kund på gatan körningar eller få bokningar som är manuellt utlagda från beställningscentralen.

Tilläggsmodulen 'Jour bil' aktiveras av Taxisystem. När modulen är aktiv får föraren möjligheten att logga in som 'Jour bil' i inloggningsläget, genom att kryssa i inställningen Jour och logga in.

JourBilLogin.png

I inloggat läge visas bilen 'Jour bil' för föraren istället för 'Bil'.

JourBilInloggad.png

Bilen behåller rollen tills nästa inloggning. I bokningsprogrammet visas Jour bilar med ändelsen '(J)' i bilnamnet och på de flesta ställen även med orange bakgrundsfärg. Hur Jour bil visas i Bilöversikt beskrivs här. Hur Jour bil visas i Zonöversikt beskrivs här. Hur Jour bil visas i zon listas beskrivs här. Hur Jour bil visas i Tillgångar->Bilar beskrivs här.

XOne+Baksidan av av XOne+

Xoneplus baksida.jpg

Kalibrera skärmen

Xoneplus Conrol panel.png
Klicka på Control Panel

Xoneplus Tryck på Stylus.png
Klicka på Stylus

Xoneplus Fliken Calibration.png
Tryck på fliken Calibration

Xoneplus Tryck på krysset och håll kvar.png
Tryck på krysset med en stylus pen och håll kvar

Xoneplus Upprepa.png
Upprepa till krysset försvinner

Xoneplus Tryck till på skärmen.png
Tryck till på skärmen

Justera ljudet

Xoneplus Justera ljudet.png
Klicka på Volume & Sounds

Xoneplus Tryck sen på OK.png
Höj eller sänk ljudet

Spara inställningar i windows registry

Xoneplus SysApps.png
Klicka på mappen SYSApps

Xoneplus SaveReg.png
Klicka på SaveReg

Xoneplus Tryck på Save Windows Registry.png
Tryck på Save Windows Registry

Xoneplus Inställningarna sparade, tryck på Exit.png
Tryck på Exit

APN konfiguration

Xoneplus Skrivbord APN Config.png
Klicka på APNConfigExempel på APN
Telia: online.telia.se
Telenor: internet.telenor.se
Tele2: internet.tele2.se
OBS. Vissa bolag har egna APN - m2m.***.****.se
kontakta ansvarig på BC

Xoneplus APN Config.png
Tryck till i övre rutan

Xoneplus Dra släpp.png
Dra-Släpp” för att flytta Input panelen

Xoneplus Skriv APN.png
Skriv rätt APN i övre rutan. Tryck sen på Save och sen Exit Och starta om skärmen


Installera MobileMFC från minneskortet

Xoneplus Skrivbord.png
Klicka på Windows Explorer

Xoneplus Storage Card.png
Klicka på Storage Card

Xoneplus Installationsfil.png
Klicka på Installationsfilen

Xoneplus Istalling MobileMFC.png
MobileMFC installeras

Xoneplus Installera uppdat tryck OK.png
Tryck på OK

Xoneplus Det här är inget fel.png
Om denna ruta dyker upp så är det inget fel Starta om skärmen


Uppdatera MobileMFC version

Xoneplus Login sida.png
Tryck på TAXIsystemloggan

Xoneplus Tryck på TSYS loggan.png
Tryck på Uppdatera

Xoneplus Kontrollera uppdat..png
En uppdatering finns, tryck på Hämta

Xoneplus Laddar ner uppdat..png
Uppdateringen hämtas

Xoneplus Istallera uppdat.png
Tryck på OK

Xoneplus Install TAXIsystem ruta.png
Tryck på OK

Ladda tariffer

Xoneplus Login sida.png
Tryck på TAXIsystemloggan

Xoneplus Tryck på TSYS loggan.png
Tryck på TARIFF

Xoneplus Laddar Tariffer.png
Laddar tariffer. Notera numret inom parentes, CRC numret*

Xoneplus Tryck på TSYS loggan.png
Tryck på OM för att kontrollera CRC nummer och programversion

Xoneplus Om.png


Xoneplus Skärmklipp.PNG
CRC numret ska överensstämma med tariffladdningens CRC nummer

MobileMFC inställningar

Xoneplus Login sida.png
Tryck på TAXIsystemloggan

Xoneplus Tryck på TSYS loggan.png
Tryck på INSTÄLLNINGAR

Xoneplus Kod inställningar.png
De flesta har den här koden

Xoneplus inställningsrutan.png
Tryck på ABC knappen

Xoneplus Inst. input.png


Markera rutan för taxinummer och radera med BS knappen på skrivbordet
Skriv in rätt taxinummer
Gör sen lika med lösenordsrutan om den ska ändras
Uppgifterna om taxinummer och lösenord fås från BC
Server, IP adressen ska inte ändras. Ligger default i installationsfilen

Xoneplus inställningsrutan.png

Xoneplus IP adress.png
Tryck på pilen till höger i systemrutan

Xoneplus Välj karta (Idrive).png
Välj karta Idrive

Xoneplus Välj F1+ EMV(V2) för Ingenico.png
Välj Digitax F1+EMV(V2) för Ingenico IPP350

400px
Kryssa i ev. alternativ. Tryck sen på Spara och Starta om fordonsdatorn

Xoneplus Installation klar.png
Installation klar