Fliken Start

Från Taxisystem Manual
Hoppa till: navigering, sök


Startfliken, Kartfliken

StartMap.png

Från version 3.06.69 finns det en funktion som öppnar en fristående kartbild som visar en mängd
information samtidigt som du arbetar i TTDS. Denna öppnar du med tangent kommandot Ctrl + F11.
Läs mer om denna här

Första fliken i TTDS är startfliken eller kartfliken som den också ibland kallas.

I denna flik kan ni bland annat få information om:
Var era bilar befinner sig geografiskt
Hur rutten för en bokning är planerad
Var era transportörer finns geografiskt
Vad det finns bokningar geografiskt
Hitta var specifik bil finns och följa denna
Statistik om bilarnas status
Få information i realtid om hur fort bilarna kör

Beskrivning av de olika delarna

Beskrivning över de olika delarna i Start- Kartfliken.

Kartan kan visas på två olika sätt. Baserad på en webbkarta alternativt Microsoft MapPoint, det pågår ett arbete att gå över till enbart webbkarta. Vilken karttyp du vill visa väljer du i dina användarinställningar.

Kartbilden

Kartbilden visar information om er verksamhet geografiskt, föremål som ritas upp på kartan kan du hålla muspekaren över och få mera information om. Till exempel om du markerar en bil så får du via en ballong reda på:
Bilens nr
Notering
Nuvarande hastighet
Vilken riktning bilen kör
Zon bilen befinner sig i

Likaså visas mera detaljerad information när du markerar en bokning eller transportör.

Symboler som visas på kartbilden

Bilar visas som bilar
Transportörer visas som blåa kartnålar med en stjärna
Bokningar visas som gröna kartnålar

Begränsningar webbkarta:

För att kunna rita upp och se zongränser måste MapPoint vara installerad på datorn.

Om du i en bokning har beräknat en rutt (startadress till slutadress), och aktiverar kartfliken så kommer du att se vilket sätt systemet har beräknat rutten. Detta visas med en startflagga och en slutflagga, en linje visar beräknad sträcka mellan punkterna.

Kombinationsrutorna överst till höger

Startmap right settings.png

Zon

Om du vill se bilar i en zon, välj den zon du vill se. Kartan fokuserar på zonen.

Status

Välj att se bilar med viss status. Välj den status du vill se, klicka på "Uppdatera"

Bokningar

Visar bokningar på kartan, välj det tidsintervall framåt du vill söka. Klicka på "Uppdatera"
Här kan du också välja att rita ut transportörer, välj "Transportörer" i listan, klicka på "Uppdatera"

Biltyp

Välj att se bilar med vissa biltyper. Bocka i de biltyper du vill se, klicka på "Uppdatera"

Bilattribut

Välj att se bilar med vissa attribut. Bocka i de attribut du vill se, klicka på "Uppdatera"

Förartyp

Välj att se bilar med vissa förartyper(enligt inloggad chaufför på bil). Bocka i de förartyper du vill se, klicka på "Uppdatera"

Externt System

Denna kontroll kommer enbart upp ifall centralens system är anslutet via länk med annat externt system. Möjligheten finns då att se bilar i anslutna centraler som har pågående utdelat uppdrag.

Bilar, listan mitten till höger

Listan visar information om bilar enligt de sökvillkor du angivit. Genom markera bil och klicka på "Visa" så kommer kartan att visa och fokusera på denna bil, det går också att dubbelklicka på en bil i listan.

Listans kolumner

Bil: Bilnummer (taxinummer)
S: Kolumnen syns enbart om centralen är kopplad till externt system. Visar ett E ifall bilen tillhör externt system
Senast kontakt: Senaste kontakt mellan centralen och bilen
Zon: Vilken zon bilen befinner sig i

Knapparna nederst till höger

Uppdatera

Uppdaterar data enligt de sökvillkor som angetts.

Visa

Fokuserar och visar bil som markerats i listan.

Följ

Fokuserar och följer bil som markerats i listan, används i kombination med "Auto uppdatering". Fyll i uppdateringsintervall i rutan Auto uppdatering, och bocka i rutan "Aktivera". När du klickar på "Följ" så kommer data att uppdateras automatiskt med det intervall du valt. Kartan kommer att fokusera på bil som följs vid varje uppdatering.

Zoner

Funktionen ritar ut samtliga zoner på kartbilden, vid markering av zongräns så visas zonens nummer i TTDS statusrad på meddelande knappen. Observera för att zonerna skall ritas ut måste MapPoint finnas installerat på datorn, samt att du måste välja att visa MapPoint karta i dina användarinställningar.

Statistikfältet nederkant

Visar information om hur många bilar som är aktiva, samt status för dessa avseende, lediga, upptagen och rast.

Sling information nederkant

Ifall slinga markeras i bokningslakan genom att högerklicka, så finns valet "Visa rutt". Denna funktion ritar upp slingan på kartbilden och beräknad sträcka och tid visas här. Observera för att detta skall fungera måste MapPoint finnas installerat på datorn, samt att du måste välja att visa MapPoint karta i dina användarinställningar.

Autouppdatering nederkant

Används i kombination med funktionen "Följ", beskriven under Följ