Diskussion:MobileMFC/Grundinställningar Fordonsdator

Från Taxisystem Manual
Hoppa till: navigering, sök

Felsökning

Felmeddelande

Felmeddelande på Taxameter F1+:

Assist Full:

12 körpass som inte är tömda eller att mer än 60st kvitton är lagrade i "passminnet" Töm körpassen tills du kommer "ikapp" den senaste passrapporten OBS: bilen ska stå stilla när du tömmer och ha inte för bråttom mellan tömtryckningarna.

Print Off

Ja just det. Strömbrytaren på Skrivaren är i off läge.

Print Error

Pappret slut eller att valsen har kommit ur sitt läge


MDT T.ex. ForceOne:

Rött: Alla "lampor" lyser rött

Stäng av och ta bort skärmen, gör den strömlös (säkring eller batteripol) vänta en halvminut eller så, lägg på strömmen, sätt dit skärmen och starta igen.

Röd SYS lampa

Ingen GPRS kontakt, radioskugga eller att telefonnätet ligger nere Starta om skärmen och ev. flytta bilen.

Röd GPS lampa

Ingen kontakt med GPS mottagaren: Stäng av och ta bort och sätt tillbaka skärmen igen. Hjälper inte det så uppsök installatören.

Röd EMV lampa

Betalterminalen måste sitta i hållaren och vara påslagen för att EMV ska vara grön. I annat fall kan det var kan det vara fel på spiralkabeln eller hållaren

Röd TAX lampa

Om skärmen och taxametern (F1+)av någon anledning har tappat kontakten med varandra (röd TAX lampa) kan man om taxametern står i LEDIG eller OFF läge sätta taxametern i sleep mode genom att trycka på K2 knappen och K4 knappen samtidigt. Tryck sedan på OP för att väcka den igen, kolla sedan om det fungerade (grön TAX lampa)

Tips

Om man har en summa i taxametern kan man prova att lyfta batteripolen en kort stund (säkringen är plomberad och får EJ brytas) Fungerar inte detta kan man få ut ett kvitto genom att trycka: OP-K4-OP = kontant kvitto. OP-K4-K4-K4-K2-K2-OP = Bom kvitto. Uppsök sedan installatören för att kolla vad som är fel

EMV

GPRS Connection errror:

Problem: Terminalen visar "GPRS Connection Error" vid laddning av parametrar. Orsak: Terminalen försöker ladda parametrar innan nätverksregistrering är slutförd. Åtgärd: Vänta tills terminalen visar täckning, gå in på Inställningar->Parametrar->Uppdatera. Workaround: - Nätverksregistrering tar olika lång tid, även vid samma mast. Terminalen hanterar inte detta utan försöker ladda parametrar oavsett om nätverksregistreringen är slutförd. Eftersom nätverksregisteringen pågår även då terminalen visat felmeddelande kan parametrar laddas då terminalen får täckning. Detta är endast ett problem vid första uppstart efter konfigurering innan parametrar laddats ned. Vid efterföljande starter laddas parametrarna lokalt från minnet.


Comm.Fel:

Problem: Terminalen visar "Comm. fel" vid betalning/dagsavslut, Kontrollera om det finns täckning i området. Prova och starta om terminalen. Om det inte hjälper, kolla tid och datum i EMV terminalen. Orsak: Terminalen har ej kontakt med Samport / kommunikation med Samport misslyckas. Om detta ej hjälper, kontakta ÅF.

Err. Sec. invalid terminal keys

Problem: Terminalen visar "Err. Sec. invalid terminal keys" vid uppstart. Orsak: Skalskydd utlöst Åtgärd: Reparation

Please wait for GSM/GPRS initialization

Problem: Terminalen visar "Please wait for GSM/GPRS initialization" under uppstart och går ej vidare. Orsak: Terminalen har för låg batterinivå för att ansluta till GPRS nätet. Åtgärd: Ladda terminalen.

Köp medges ej -> Godkänn Offline?

Problem: Terminalen visar "Köp medges ej” följt av ”Godkänn offline?” vid transaktion. Orsak: Terminalen kan inte skicka in transaktionen till Samport, anslutningsproblem eller fel tid/datum alt. fel profil-id. Åtgärd: Kontrollera att terminalen har GPRS täckning, om så är fallet kontrollera tid, datum och profil id i terminalen. Workaround: Man kan godkänna transaktioner offline om det rör sig om tillfälligt tappad GPRS.