Fliken Meddelande -> Återkommande-Mallar

Från Taxisystem Manual
Hoppa till: navigering, sök


Meddelande Återkommande/Mallar

I denna flik kan centralen lägga in återkommande/repetitiva samt meddelande mallar för växel och bil. OBS! Bilmallar är inte aktiverat ännu.

I Listan kan du se det som finns registrerat för respektive meddelande typ genom att ändra i bläddringsrutan.

RecurringMessagesList.png

Knapparna till höger

Ny: Skapa nya återkommande/meddelande
Ändra: Markera en post i listan och klicka på ändra för att redigera meddelandet. Går också bra att dubbelklicka på post i listan
Ta bort: Markera meddelande och klicka Ta bort, inaktiverar meddelande (arkiverar). Meddelandet tas inte bort fysiskt

De olika meddelande typerna

RecurringMessagesTypes.png

Återkommande: Återkommande meddelande, ett meddelande som har ett start och slutdatum och en tidsintervall i timmar. Meddelandet skickas ut med tidsintervallet så länge som nuvarande tid ligger inom start och slutdatumgränsen

Återkommande inaktiv: Återkommande meddelande som är inaktiverat, ett återkommande kan vara inaktivt om sluttiden för meddelandet har passerats. Att inaktivera ett återkommande meddelande ska mera ses som att arkivera det. Ett inaktiverat meddelande kan senare plockas fram och aktiveras

Växel mall: Man kan skapa fördefinierade meddelanden för växeln, detta är bra om meddelande med samma innehåll ofta skickas. Finns detta meddelande som mall så kan operatören välja mallen och få texten automatiskt inklistrad i meddelandet

Växel mall inaktiv: Ett inaktiverat meddelande ska mera ses som att sätt att arkivera det. Ett inaktiverat meddelande kan senare plockas fram och aktiveras

Bil mall: En bil mall är menat att fungera på samma sätt som växel mallen fast i bilen, funktionen är dock inte fullt utbyggd ännu

Bil mall inaktiv: Ett inaktiverat meddelande ska mera ses som att sätt att arkivera det. Ett inaktiverat meddelande kan senare plockas fram och aktiveras

Registrera Återkommande och Mallar

För att registrera ett nytt återkommande eller mall meddelande, klicka på "Ny" till höger. Meddelande dialogen visas nu:

RecurringMessagesNew.png

Bilden visar registrering av återkommande meddelanden. Genom att ändra "Meddelande typ" så kan du registrera de olika meddelande typerna. I bilden nedan har man ändrat till registrering av en växelmall.

RecurringMessagesNewCar.png

1. Ange bil att skicka till, anger du inget bilnummer så skickas det till alla bilar. Det går också att ange bilar kommaseparerade (123,148,226)
2. Välj den meddelandetyp du vill registrera
3. Om det är ett återkommande, ange start-, slut- datum/tid samt vilket intervall i timmar som meddelandet skall skickas
4. Fyll i den meddelandetext som önskas
5. Spara