Fliken System -> Användare

Från Taxisystem Manual
< TTDS‎ | System
Hoppa till: navigering, sök


Användare

Här registrerar beställningscentralen de användare som ska ha tillgång till TTDS, och vilka befogenheter de har i systemet.

För att lätt kunna skapa nya användare så kan mall-användare skapas, gör alla grundinställningar i den och spara den sedan som inaktiverad med lämpligt namn.
När du sedan skall skapa användare så kan du kopiera mallen och byta signatur, namn och lösenord.

Användare listan

SystemUsers.png

Namn: Sök på användares namn
Telefon: Används inte
Visa alla: Visa samtliga poster i användarregistret, detta inkluderar webbanvändare
Visa Inaktiva: Välj om du vill se aktiva eller användare som blivit inaktiverade

Sök: Sök enligt de villkor du angivit
Ny: Skapa ny användare
Ändra: Markera och klicka för att ändra befintlig användare, det går också att dubbelklick på en rad
Kopiera: Markera och klicka för att kopiera befintlig användare, en kopia av den markerade öppnas för redigering
Ta bort: Inaktiverad funktion

Användare redigera

SystemUsersEdit.png

Användare

Signatur: Inloggningsnamn
Inaktiv: Användare som inte längre skall tillåtas inloggning i systemet inaktiveras. Ifall användare är inloggad när den inaktiveras loggas den ut inom högs 30 sekunder
Namn: Användaren hela namn
Lösenord: Visar att lösenord är angivet, visas med *
Ändra: För att ändra lösenord för användare, ange samma lösenord i båda fält och klicka spara. Ange lösenord på samma sätt när du registrerar en ny användare

Användares egna inställningar

Dessa inställningar kan användaren själv ändra genom att klicka på inloggad som längst ned i TTDS dialogen. Se länk Användares egna inställningar, knappen längst ned

Anv. MapPoint om installerad: Urbockad så används webkarta (rekomenderat). Ibockad så används MapPointkarta, observera att MapPoint måste installeras på datorn
En rad i lakan: Standardvärde om bokningslakanet skall visa en eller två raders information vid uppstart
Visa zonöversikt: Standardvärde om zonöversikten under bokningslakanet skall vara synligt vid uppstart
Visa inte historik: ???
Visa färg/typ: Visar färgen för bokningens biltyp i bokningslakanet
Hoppa till aktuell tid: Vid användning av "F9 Hoppa" i bokningslakanet så ställer sig tiden på nuvarande tid med automatik ifall denna är ibockad. Annars så tar den tiden för översta bokningen i listan
Dölj kund på gatan: Standardvärde döljer kund på gatan bokningar (bilars egna bokningar) vid uppstart
Nya bokningsdialogen: Använd nya bokningsdialogen (rekommenderat), den gamla kommer med tiden att försvinna.
Stäng av ljud: Spela inte upp ljud från TTDS
Visa zon nummer: Standardvärde. Visa zonnummer före hämta- och lämna- adress i bokningslakanet. Om man väljer att inte visa zonnummer (urbockad), visas så länge bokningen inte är utlagd vilken zon körningen skall gå ifrån i bil kolumnen

En del av följande fält har fyra val. Systeminställning, ja, nej, systeminställning låst. Ifall "systeminställning låst" väljs så kan användare inte ändra detta värde. Denna inställning kan bara ställas in ifrån System/Användare. Inställningen följer då den inställning som är gjord i System/System1.

Hoppa till hämtadress: Gamla bokningsdialogen, hoppa direkt till hämtadress fältet vid ny bokning
Caps Lock: Tvinga stora bokstäver i systemet
Stäng bokning med spara: Spara stänger bokning, alternativet sparar bokning och håller ny öppen för registrering
Standard hemområden: Standard hemområden i filter dialogen
Bokning tabordning: Använd egen tabordning i nya bokningsdialogen

Administratörsinställningar

Företag: Ifall systemet har underbolag så kan användare begränsas för ett av bolagen, alternativt ha tillgång till samtliga
Postnummerfilter: Adress sökfält kan begränsas att söka adresser som ligger i postorter med nummer i denna lista. Postnummer avgränsas med "," och söker med wildcard. Det betyder att 1,2,31 söker i alla postorter där postnumret börjar på 1, 2 eller 31
Ingen lokal backupfil: En lista på aktuella bokningar sparas kontinuerligt på hårddisken, detta kan vara användbart ifall internetkoppling går ned. Denna fil kan då öppnas och bokningarna kan hanteras manuellt. Rekommendation är att en dator på beställningscentralen har detta aktiverat
Web administratör: Användare som är ansvarig för att administrera beställningscentralens webtjänster
Automatisk beräkning: ???

Tab privilegier

TTDS är uppbyggt med ett antal flikar, behörigheten sätts per flik. En begränsad behörighet innebär oftast att användare kan se data men inte ändra. Bocka i de flikar som användaren skall ha tillgång till, klicka i begränsad ifall ni vill begränsa användaren i någon flik.

Bokningar: För hantering av bokningar, slingor och återkommande
Kunder: Kundregister
Tillgångar: Transportörer, bilar och anställda
Adresser: Adressregister, zoner och hemområden
System: Systeminställningar, den som har full tillgång till detta kommer åt allt inklusive att redigera användare
Ekonomi: Fakturering, avräkning och reskontra
Statistik: Diverse statistik och filexport
- ISA: Ger möjlighet att se ISA-fliken.
Taxameter: Taxameter och taxor
Historik: Se bilars rörelser mm. Obs kräver MapPoint installerat på datorn
Reklamation: Reklamationshantering

Begränsningar

Web kund (inaktiverad): Webbanvändare får endast boka på detta kundnummer
Kund 10 st: Användare får endast boka och se på de kundnummer som anges här
Biltyp: Användare får endast hantera de biltyper som anges här
Transportör: Användare får endast se bokningar och bilar som är inom valda transportörer

Nedre delen

Epost: Användarens epostadress
MessageID: Senaste lästa meddelandeid
Log: Visar logg ändringar
Avbryt: Avbryter och kastar ändringar
Spara: Avbryter och sparar ändringar

Användares egna inställningar, knappen längst ned

Se länk Användares egna inställningar, knappen längst ned